เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

เซิร์ฟเวอร์เคเค จัดก่อตั้งเมื่อ วันที่ 18 พ.ค. 2554 เนื่องจากทีมงานเป็นผู้ใช้บริการมาก่อนจากผู้ให้บริการแห่งหนึ่งในขณะนั้น และได้รับการบริการไม่ค่อยประทับใจเท่าที่ควร ติดต่อยาก เวลามีปัญหาทีมงานหนีการติดต่อ และจนสุดท้ายผู้ให้บริการเจ้านั้นได้ยกเลิกกิจการไป ทำให้เซิร์ฟเวอร์เคเค เห็นผู้ใช้งานมีความต้องการใช้งานอยู่ และตระหนักถึงความเป็นลูกค้าและการให้บริการจึงทำให้รู้สึกถึง ผู้ใช้บริการ และด้วยความที่เคยเป็นผู้ใช้งานมาก่อนจึงมีประสบการณ์ทางโปรแกรม teamspeak 3 มาสมควร จึงรู้สึกถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้บริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์

เซิรืฟเวอร์เคเค คือผู้นำธุรกิจ teamspeak 3 ในประเทศไทย

พันธกิจ

ดำเนิน ธุรกิจการให้บริการ teamspeak 3 ด้วยมาตราฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจและความประทับใจ พร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทันสมัยตลอดเวลา

Technology

image